Här hittar du svar på de flesta frågor

Här hittar du svar på de flesta frågor som gäller Kontsmart.se och de tjänster
vi förmedlar. Om någon fråga ej finns med kan du skicka in den direkt till vår
kundtjänst här så lovar vi att återkomma med svar snarast.

Elavtal

Hur går byte till nytt elavtal via Kontosmart till egentligen?

Alla elavtal kan bara tecknas av samma person som också står för det s.k nätavtalet i din bostad.  Är det inte du, utan kanske din fru/man/sambo/partner/syskon eller liknande så måste det vara den personen som tecknar det nya elavtalet. När du skickat in dina ansökan om nytt elavtal via vår webbplats händer följande:

 1. Vi skickar din ansökan vidare till det elhandelsbolag som du valt.
 2. Ditt nya elhandelsbolag tar då över leveransen av din el enligt det datum du begärt. Detta sker utan något avbrott.
 3. OBS - kontrollera att ditt nuvarande elavtal inte är bundet längre än till det datum som du begärt som startdatum för ditt ny elavtal. Annars är risken att ditt nuvarande elhandelsbolag kommer begära en extrakostnad av dig för att lösa ditt nuvarande elavtal.
 4. Observera att du alltid har 14 dagars ångerrätt på de avtal du tecknar via Kontosmart.
 5. Bytet sker normalt utan att du behöver göra någonting. Elnätbolaget kan dock be dig läsa av din elmätare vid den tidpunkten som bytet till ny elleverantör ska ske.

Vad hittar jag uppgifter om anläggnings-ID och min årsvolym?

Anläggnings-ID är din elanläggnings unika identitet. Den består av 18 siffror och visas ofta tillsammans med en streck-kod (EAN-kod) på elräkningen från ditt elnätbolag. Anläggnings-ID börjar alltid med siffrorna 735 999....Du hittar denna uppgift på din senaste elfaktura. Där står också uppgifter om din beräkande årsvolym. Om du ej har möjlighet att få fram ditt anläggningsID kan vi hjälpa dig med detta.

Vilka avtalsalternativ kan jag välja mellan?

Kontosmart.se erbjuder flera olika avtalsformer: fastprisavtal eller rörligt elpris, så kallat spotmarknadspris. Vid fastprisavtal kan du välja 6, 12, 24, 36 eller 48-månaders bindningstid. Vid rörligt elpris (spotmarknadspris) kan bindningstiden variera. Sedan erbjudar vi också olika typer av prova-på-avtal som ofta har en kortare bindningstid. Självklart kan du också välja miljömärkta elavtal. Kostnader för elnät tillkommer alltid och faktureras från kundens elnätbolag.

Ska jag välja fast eller rörligt elavtal?

Om du väljer rörligt elavtal gäller följande:

 • Du får lägre elkostnad när elpriset går ner och högre elkostnad när elpriset går upp på Nordpool, den nordiska elbörsen.
 • Din elkostnad varierar varje månad eftersom elpriset påverkas av årstiderna och förhållandet mellan utbud och efterfrågan på el.
 • Om du är lite mer riskbenägen rekommenderar vi rörligt elavtal
 • Ca 70% av våra kunder väljer rörligt elavtal

Om du väljer ett fast elavtal vet du i förväg vilket kWh-pris du betalar.

 • Du behöver inte bekymra dig för hur elpriset utvecklas på elbörsen under din bindningstid. Du betalar alltid samma pris per kWh under hela avtalstiden.

Vad är ett elhandelsavtal?

Elhandelsavtal är benämningen på den typ av avtal som Kontosmart förmedlar. Avtalet reglerar det pris du betalar för den el du förbrukar i din bostad. Det finns olika avtal som baseras på fast eller rörligt pris, hur stor förbrukning du har och hur länge du vill binda ditt avtal. Kontosmarts affärsidé är att endast förmedla de 5-6 allra billigaste elhandelsavtalen. Du slipper på så sätt ta dig igenom den djungel av olika avtal som finns på marknaden när du väljer elavtal via oss.

Elpriserna består av olika delar:

 • Priset på din förbrukade el, räknat i öre per kWh.
 • Eventuella påslag per kWh
 • Eventuella fasta månadsavgifter
 • Kostnad för elcertifikat
 • Energiskatt, som är en statlig skatt och bestäms av riksdag och regering. Normalt är skatten 42,8 öre/kWh (33,2 öre/kWh i s.k lågskattekommuner).

Moms på 25 % tillkommer på både elpriset, påslag, elcertifika och energiskatten.

Vad är ett elnätsavtal?

Elnätavtalet är ett avtal med elnätföretaget som äger och underhåller elledningarna fram till huset/bostaden där du bor. Du betalar en abonnemangsavgift för överföringen av el till din bostad. Utöver abonnemangskostnanden betalar du också en överföringsavgift. Dessa avgifter går EJ att förhandla ned. Kontosmart har sålunda ingen förmedling av elnätsavtal. Det är också elnätföretaget som ansvarar för att mäta din elförbrukning.

Hur påverkas mitt elavtal om jag flyttar till ny adress?

Det går bra att ta med dig ditt elavtal till din nya bostad. Ta kontakt med ditt elbolag i god tid före din flytt och gör sedan din flyttanmälan på sedvanligt sätt. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss på support@kontosmart.se

Kan jag överlåta elhandels- och elnätavtalen vid en separation när den ena parten bor kvar?

Alla el-avtalen är personliga. Det är alltså inte självklart att ett elavtal som någon annan i hushållet har tecknat kan övertas, utan medgivande från elnätföretaget och elleverantören. Kontakta dem!

Vad kostar det att teckna elavtal via Kontosmart?

Att byta elleverantör via Kontosmart är helt avgiftsfritt. Sedan elmarknaden avreglerats får elnätföretagen dvs. elnätägarna inte ta ut några avgifter i samband med bytet av elleverantör.

Vad betyder lågskattekommun?

Kommunerna nedan är s.k lågskattekommuner där är energibeskattningen lägre.

Norrbottens län - samtliga kommuner
Västernorrlands län - Ånge, Sollefteå och Örnsköldsvik
Jämtlands län - samtliga kommuner
Västerbottens län - samtliga kommuner
Gävleborgs län - Ljusdal
Värmlands län - Torsby
Dalarnas län - Malung, Mora, Orsa och Älvdalen

Jag ångrar mig och vill boka av mitt elavtal

Om du skulle ångra dig och vilja boka av ditt elavtal har du 14 dagars ångerrätt. Gäller från den dag då du tecknade ditt elavtal. Enklast är att kontakta oss och boka av via e-post till support@kontosmart.se

Om du önskar byta typ av elavtal (från exempelvis rörligt till fast elavtal) gäller samma regler som ovan. Önskan om byte skall ske senast 14 dagar från teckningsdagen. Anmälan om byte sker via e-post till support@kontosmart.se

Kan jag lita på de el-priser som visas på Kontosmart?

Vi samlar löpande in aktuella elpriser från de elhandelsbolag som är anslutna till Kontosmart. På varje elavtal finns också en detaljerad specifikation över de olika poster som ingår i elavtalet. Specen innehåller samtliga kostnader som är kopplade till våra elavtal, inklusive kostander för elcertifikat, energiskatt och moms. Vår trimmade jämförelsetabell listar elavtalen i stigande ordning, med de billigaste först. 

Varför finns inte alla marknadens elavtal med hos Kontosmart?

Vi har valt en annan väg än våra konkurrenter. Istället för att lista elavtal från landets samtliga 130 olika elhandelsbolag har vi valt att bara publicera de 4-6 elavtal som erbjuder de lägsta elpriserna. De flesta konsumenter söker ju efter låga priser när de går in på en jämförelsesajt - genom vårt upplägg spar konsumenten tid då man slipper söka igenom flera hundra olika elavtal. 

Vad har hänt med energiskatten?

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändring gjordes den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten inte längre ska debiteras av elhandlaren. Istället kommer elskatten att aviseras och debiteras på elnätsfakturan framöver. Förändringen medför att energiskatten framledes kommer att exkluderas ur jämförelselistorna på kontosmart.se

Stäng Flera andra personer tittar på elavtal i området Stockholm just nu!
Tyck till